Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling onsdag den 14. marts 2018

 

Dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Peter Matthesen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2. Formandsberetning

se bilag 1.

 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Ingeborg Matthesen gennemgik regnskabet, der blev godkendt. Se bilag 2.

 

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var enighed om at fortsætte med uændret kontingent. (125,- kr. for enkeltpersoner og kr. 200,- for par)

 

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

På valg til bestyrelsen var: Carl Christian Thomsen, Kurt Schmidt og Hans Jørgen Ladefoged samt bestyrelsessuppleant Keld Vestergaard.

De 3 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleant blev alle genvalgt.

 

 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg som revisor var: Carl Erik Olsen. På valg som suppleant var: Inger Buchwald Lehmann.

Carl Erik Olsen ønskede ikke genvalg. Som revisor blev valgt Inger Buchwald Lehmann.

Som revisorsuppleant blev valgt Birte Hansen.

 

8. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

 

Mødet sluttede og Museumsforeningen var vært ved kaffen.

 

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com