Udstillinger i Salen

Udstillinger i Salen

Her findes nogle montre med forskellige små samlinger.

3 montre med ældre legetøj.

Museets sølvskat:

Fundet ved pløjning i Ådalen nedenfor Refsgård.

Skatten er formentlig nedgravet i forbindelse med Svenskekrigen

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com