Seneste nyt

Senest opdateret: 4. 1. 2021

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Seneste nyt

Planerne om at fejre 100 årsdagen for Egtvedpigens udgravning med indvielse af ny Egtvedpige-/ bronzealderudstilling i stuehuset d. 21. februar er desværre udsat p.g.a. coronarestriktionerne.

Stuehuset


Nu er aftalen med Vejle kommune om, at museumsforeningen skal overtage brugsretten af Stuehuset og skolestuen i nordlængen på plads og underskrevet af begge parter.

Vi er nu igang med at indrette primært en ny Egtvedpige/bronzealderudstilling i den største nyrenoverede stue. I tilknytning hertil indrettes en "mest for børn" stue. Ligeledes er vi igang med at male og tapesere i nogle af de stuer, der ikke var beskadiet after branden; men som trænger til en kærlig hånd efter af have været brugt til skole. Det er planlagt, at der skal indrettes en "stadsstue" og en spisestue, som de kunne have set ud på Højvang omkring år 1900.


Den "gamle" bronzealder opstilling er næsten genetableret; men nu i lysere rammer

Kopi af Klapstolen fra Guldhøj til udstillingen

Computertegning af landskabsmodel, der  nu er 3D-printet

Vitrinerne er fremstillet og ankommet, og der sker fremskridt med fremstilling af indholdet

Museumsforeningen har fået godkendt en ansøgning til kultur- og idrætsudvalget om midler til udviddelse af vores bronzealderudstilling i anledning af 100 året for udgravningen af Egtvedpigen.

Pengene er brugt til indkøb af en kopi af Solvognen fra Nationalmuseet

og fremstilling af en 3D printet landskabsmodel af området omkring Egtvedpigens gravhøj. Modellen viser placeringen af Storhøj i fht. øvrige gravhøje og Egtved- og Vejle Ådal.

Vi har også fået midler til indkøb af montre til udstillingen. De er nu indkøbt, fremstillet og på plads i museet.

Så alt tyder på at vi kan åbne bronzealderudstillingen d. 21. februar 2021 på 100 årsdagen for Peder Platz's

fund af Egtvedpigens kiste. Mere herom senere.

Under menypunktet Museets rammer er tilføjet en genvej til en ny side med fortælling om Højvangs bygningshistorie.

Du kan også trykke eller klikke på knappen nedenfor for at komme dertil.

Kirkestalden er revet ned. Se lidt billeder derfra og fra Vejle-museernes arkæologiske udgravning.

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com