Brænden

Billeder efter branden i stuehuset

den 30. december 2019

Der skete både brand- og vandskader i gavl området hvor der gik ild i en eltavle.

Udbedring af skaderne på overetagen er igang

(15.5. 2020)

og på underetagen

Vinduer og døre bliver fornyet !!

Efter reparation fra branden

Stuehuset efter maling og nye døre og vinduer

Museet efter fjernelse af skolepavillioner