Brænden

Senest opdateret: 7. 3. 2021

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Billeder efter branden i stuehuset

den 30. december 2019

Der skete både brand- og vandskader i gavl området hvor der gik ild i en eltavle.

Udbedring af skaderne er på overetagen er igang (15.5. 2020)

og under etagen

Vinduer og døre bliver fornyet !!

Stuehuset efter maling og nye døre og vinduer

Museet efter fjernelse af skolepavillioner

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com