Museets rammer

Senest opdateret: 13. 8. 2020

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Gårdsplads

Egtved Museum er et privat museum, der drives af Egtved Museumsforening, som blev stiftet i 1982.


Museet har til huse på Højvanggaard, der ligger ved Aftensang i Egtved. Bygningerne ejes af Vejle kommune.


Egtved Museumsforening har en lejeaftale med kommunen og råder over 4 bygninger, som tidligere var lade- og stald-bygninger samt et lille vaskehus.

 

Den 1. august 2020 får museet overdraget brugsretten til stuehuset og skolestuen i nordlængen, som  begge har været anvendt til skole for udsatte børn. Vi får således væsenlig mere plads. Det muliggør i første omgang en overflytning og udviddelse af bronzealderudstillingen, som planlægges at stå klar til 100 års jubilæet for Egtvedpigens udgravning i marts 2021.


Vaskehus


Højvanggaard er en  tidligere landbrugsejendom, som oprindelig blev bygget i 1684.


De nuværende bygninger er bygget langt senere.

Indgang til Museet

Museets hjørne ud mod den gamle Ribevej

Stuehus (tilhører skolen) set fra gårdspladsen

I nordlængen er der indrettet en lille "cafe", som bruges til diverse møder og arbejdsrum. I tilknytning til cafeen findes et rigtig godt køkken.

Mange mindre aktiviteter foregår også i "cafeen".

I Nordlængen findes også "Salen".

Her er der plads til op mod 100, når der bliver sat stolerækker op.

Salen anvendes til alt fra foredrag, kaffestue til f.eks. Sankt Hans, maleriudstillinger, julemarked og til aktivitetsdage for børn.


I "salen" findes også montre med små specialsamlinger.

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com