Museets rammer

STUEHUSET

Gårdsplads

Egtved Museum er et privat museum, der drives af Egtved Museumsforening, som blev stiftet i 1982.


Museet har til huse på Højvanggaard, der ligger ved Aftensang i Egtved. Bygningerne ejes af Vejle kommune.


Egtved Museumsforening har en lejeaftale med kommunen og råder nu over alle bygningerne. Stuehus og længerne, som tidligere var lade- og stald-bygninger samt et lille vaskehus.

 Vaskehus


Højvanggaard er en  tidligere landbrugsejendom, som oprindelig blev bygget i 1684.


De nuværende bygninger er bygget langt senere.

I Stuehuset er der netop lavet en ny udstilling om  Højvangs bygningshistorie og gårdens beboere.


Egtvedpige-/Bronzealderudstillingen i stuehuset

Indgang til Museet

Museets hjørne ud mod den gamle Ribevej

Stuehus set fra gårdspladsen

I nordlængen er der indrettet en lille "cafe", som bruges til diverse møder og arbejdsrum. I tilknytning til cafeen findes et rigtig godt køkken.

Mange mindre aktiviteter foregår også i "cafeen".

I Nordlængen findes også "Salen".

Her er der plads til op mod 100, når der bliver sat stolerækker op.

Salen anvendes til alt fra foredrag, kaffestue til f.eks. Sankt Hans, maleriudstillinger, julemarked og til aktivitetsdage for børn.


I "salen" findes også montre med små specialsamlinger.