Højvangs Bygningshistorie

Højvangs bygningshistorie

Højvanggaard er en  tidligere landbrugsejendom, som oprindelig blev bygget i 1684.

Ud fra gamle notater om brandforsikringer har Jørgen Wandel rekonstrueret bygningernes skiftende udseende og placering.

Den hyppigste årsag til ændringer har været brand.

Gårdens nuværende udseende stammer fra 1876.

De oprindelige bindingsværks bygninger er gradvis blevet erstattet af murede bygninger.

Stuehusets skiftende placering er nem at følge som bygningen med 2 skorstene.

Luftfotos af Højvang fra lidt forskellige vinkler