Forside

Kom og se vores nye Egtvedpige- / Bronzealderudstilling i stuehuset

Se mere på de enkelte udstillinger og temaer

ved at klikke på de grønne knapper ovenfor.

Sidste nyt

Den 23. september blev der udnævnt 3 æresmedlemmer i Museumsforeningen.

For dem alle tre gælder, at de har været - og stadig er - meget aktive medlemmer i foreningen lige fra dens start på Højvang i 1985. Foreningen ville ikke have eksisteret uden dem!!

Æresmedlemmerne er:

    Astrid og Jørgen Wandel

    Peter Matthesen

Styregruppen for planlægning af ny udstilling ved Egtvedpigens grav har været på besøg på museet d. 23. 6. for at se på den nye Egtvedpige-/bronzealderudstilling. Samtidig blev der tid til en kop kaffe og en diskussion om planerne for Egtvedpigens grav.

Sankt Hans aften blev fejret med bål og en flot båltale af byrådsmedlem Lars Schmidt.

Desværre kom vi til at savne det traditionelle kaffebord  med boller og lagkage, da vi kun måtte være 18 personer i salen pga de gældende coronarestriktioner.

Indvielsen af den nye Egtvedpige-/Bronzealderudstilling og

overdragelse af stuehuset til museumsforeningen

foregik i forbindelse med Egtvedpigens dag d. 12. juni.

Formanden for Vejle kultur- og idrætsudvalg Dan Arnløv klippede snoren over!


Se kort beskrivelse og billeder fra dagen under arrangementer.

Eller gå direkte til siden om dagen vha. knappen nedenfor.

Vores stenaldersamling er opgraderet, idet vi har arvet skolens samling af bla. fine økser og dolke. Samlingen stod ellers til at blive smidt ud.

Formanden har ligeledes doneret sin samling fra en stenalderboplads ved Vejle Å. Nye billeder herfra kommer snarest.

I Stuehuset er der netop lavet en ny udstilling om  Højvangs bygningshistorie og gårdens beboere.