Forside

Kom og se vores nye Egtvedpige- / Bronzealderudstilling i stuehuset

Husk coronapas 

Se mere på de enkelte udstillinger og temaer

ved at klikke på de grønne knapper ovenfor.

Seneste nyt


Som coronarestriktionerne ser ud nu (18. juni) skal der medbringes coronapas til museets indendørs udstillinger. Der er ligeledes begrænsninger på, hvor mange der må opholde sig i de forskellige rum.

Museet indbyder traditionen tro til Sankt Hans bål -MEN desværre uden den sædvanlige mulighed for at købe kaffe og kage inden bålet tændes.

Dette skyldes arealkravet til, hvor få vi må samles i museets sal.


Museet åbner for udstillingerne kl. 20.00. Allerede kl. 21.00 byder formanden velkommen og byrådsmedlem Lars Schmidt holder båltalen. Bålet tændes straks derefter.


Husk! at medbringe coronapas til de indendørs udstillinger.

Indvielsen af den nye Egtvedpige-/Bronzealderudstilling og

overdragelse af stuehuset til museumsforeningen

foregik i forbindelse med Egtvedpigens dag d. 12. juni.

Formanden for Vejle kultur- og idrætsudvalg Dan Arnløv klippede snoren over!


Se kort beskrivelse og billeder fra dagen under arrangementer.

Eller gå direkte til siden om dagen vha. knappen nedenfor.

Den planlagte Generalforsamling, onsdag d. 10. marts kl. 19 på Højvang er erstattet af en skriftlig generalforsamling pga. de vedvarende coronarestriktioner.


Stuehuset


Den nye Egtvedpige- / bronzealder-udstilling er stort set færdig indrettet. Der mangler få af de planlagte udstillingsgenstande bl. a. en kopi af Egtvedpigens tæppe. Det er forsinket pga. coronasituationen. I tilknytning dette udstillingsrum indrettes en "mest for børn" stue med temaer om Egtvedpigen.

Ligeledes er vi igang med at male i nogle af de stuer, der ikke var beskadiet efter branden; men som trænger til en kærlig hånd efter af have været brugt til skole. Det er planlagt, at der skal indrettes en "stadsstue" og en spisestue, som de kunne have set ud på Højvang omkring år 1900.

I stuehusets gang er en ny udstilling om Højvang og dens beboeres historie etableret.


Den "gamle" bronzealder opstilling er næsten genetableret; men nu i lysere rammer

Kopi af Klapstolen fra Guldhøj til udstillingen

Computertegning af landskabsmodel, der  nu er 3D-printet

Vitrinerne er fremstillet og ankommet, og der sker fremskridt med fremstilling af indholdet

Vores stenaldersamling er opgraderet, idet vi har arvet skolens samling af bla. fine økser og dolke. Samlingen stod ellers til at blive smidt ud.

Formanden har ligeledes doneret sin samling fra en stenalderboplads ved Vejle Å. Nye billeder herfra kommer snarest.

I Stuehuset er der netop lavet en ny udstilling om  Højvangs bygningshistorie og gårdens beboere.


Kirkestalden er revet ned. Se lidt billeder derfra og fra Vejle-museernes arkæologiske udgravning.