Servicejobs

Fotografen:

Servicejobs

Fotografens udstyr gennem tiden er illustreret med optagelser på glasplader til digitalkamera

Telefoncentralen:

Telefonens udvikling fra manuel telefoncentral til mobiltelefon

Lægen:

Fotograf Jørgen Jacobsen har haft

til huse i Vestergade 12

Telefonen kom til Egtved i 1900


Andelsselskabet Ågård Telefonselskab

(Egtved central)

har haft til huse i Dalgade 26


I 1926 var der 46 abonnenter


Centralen lukkede i 1968

Telefonudstillingen er opdateret med en række "nye" telefoner (2019)


Der har været læge i Egtved siden 1. juli 1867.


Praksis lå på Vejlevej 19 indtil juni 1960.


Derefter på Dalgade 13 indtil april 1969,


hvor lægehuset på Ørvigvej 37 åbnede.

Landbetjenten:


Den første "landbetjent i Egtved" blev ansat

1. oktober 1899.

(Egtved hørte da under Gravens distrikt)


I 1973 overgik Egtved fra Kolding politikreds

til Vejle politikreds.