Landbrug

Senest opdateret: 7. 3. 2021

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Landbrug

Karlekammeret:

Landbokøkkenet:

Et lidet hyggeligt rum direkte op ad den kolde stald.


Stalden:


I stalden vises forskellige temaer om nogle af de mangfoldige arbejdsopgaver, der er knyttet til landbruget.

Mælkeproduktion

Kontrolassistentens mange redskaber

Tørvegravning

En samling af forskellige såmaskiner

Roer:

Høns:

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com