Landbrug

Landbrug

Karlekammeret:

Landbokøkkenet:

Et lidet hyggeligt rum direkte op ad den kolde stald.


Stalden:


I stalden vises forskellige temaer om nogle af de mangfoldige arbejdsopgaver, der er knyttet til landbruget.

Mælkeproduktion

Kontrolassistentens mange redskaber

Tørvegravning

En samling af forskellige såmaskiner

Roer:

Høns: