Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Punkt 2 på bestyrelsesmødet d. 4. maj 2021 er her refereret:


2.   Orientering om skriftlig Generalforsamling.


      Den fysiske generalforsamling blev aflyst.
      Formandsberetningen og regnskabet vises i Museumsbladet og på Museumsforeningens hjemmeside. Bestyrelsen fortsætter som i 2020 og den        konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.
      Medlemskontingentet forbliver uændret.

 

 

Musumsforeningens generalforsamling 2021

 

Den 10. marts havde Egtved Museumsforening indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling.


På grund af Covid 19 restriktionerne blev den udsat på ubestemt tid.  I midten af april blev det endelig besluttet at aflyse generalforsamlingen 2021, og i stedet gøre den skriftlig.


Den bringes i museumsbladets majudgave og på vores hjemmeside.

 

Formandsberetning

 

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt onsdag den 11. marts som planlagt.


Kort efter hjemkomsten til Baldersvej 52 samme aften tonede statsminister Mette Frederiksen frem på landsdækkende TV og bebudede, at Danmark lukkede ned d.d.  på grund af Covid 19.


En beslutning der lammede Danmark.


Alle planlagte arrangementer ud over det ganske land og i Egtved Museumsforening   måtte aflyses.


Alligevel blev året et meget travlt arbejdsår.


Omkring 1. august færdiggjorde håndværkerne det store reparationsarbejde i stuehuset på Højvang efter branden i december 2019.  


Der er isat nye døre og vinduer og bygningen nymalet udvendig. Samtidig er staldbygningerne blevet kalket, og soklerne malet sorte.


”Overgårdens Skole” flyttede over på Egtved skole omkring 1. juli 2020. Undervisningsbarakkerne , der stod på engen ,blev fjernet. Engen er blevet reetableret, så der igen er gjort klar til kommende arrangementer på Højvang


Nu udgør Højvanggård en flot og samlet enhed, som museumsforeningen endeligt overtog lejemålet af i efteråret 2020.


Museumsforeningens udstillingsudvalg startede i eftersommeren planlægningen af, hvordan stuehuset skulle indrettes.


I første omgang en bronzealderudstilling som markering/fejring af 100året for udgravningen af Egtvedpigens egetræskiste i gravhøjen på Egtved Holt – hvor den havde ligget godt og trygt og godt i gravhøjen i ca. 3500 år.


I den forbindelse har museumsforeningen ansøgt og fået bevilget 100,000 kr. af kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune til hjælp til indretning af udstillingen om bronzealderen/egtvedpigen.


Alle effekterne fra den tidligere bronzealder/egtvedpige udstilling i Sydfløjen er flyttet over i stuehuset og indgår nu i den nye udstilling - sammen med en masse andre spændende bronzealderting.


Det har givet mere plads til udstillingen om stenalderen i Sydfløjen. Den får nu mere plads i flotte rammer, og viser på en flot måde stenalderfund fra lokalområdet - en fantastisk og meget seværdig udstilling.


Samtidig åbnes to stuer i stuehuset, der er indrettet med møbler fra det 1800 årh.


De flotte udstillinger var færdige og klar til at blive åbnet for publikum med ”pomp og pragt” den 21. februar 2021 – 100 året for fundet af Egtvedpigen.


Men-  men – men ……….


Coronaens svøbe bliver ved med at have sit stramme greb om det danske samfund, så åbningen af udstillingerne er udsat på ubestemt tid.


Trods alle aflysningerne af planlagte arrangementer i årets løb, besluttede vi i bestyrelsen, at gennemføre vores årlige juletræssalg. Det blev afholdt udendørs og efter gældende coronaregler.


Det blev en rigtig god weekend, hvor rigtig mange kom forbi og købte deres juletræ.


Igennem mange år har museet ønsket sig en flagstang, så der kunne flages ved arrangementer på Højvang. Ønsket gik i opfyldelse i begyndelsen af februar.


”Fejringen” af 100året for Egtvedpigens fund den 21. februar blev museets første flagdag.


Den flotte allé med asketræer langs ”Gamle Aftensang” måtte vi desværre fælde, da de var blevet angrebet af en svampesygdom. I stedet er der blevet plantet en ny allé af egetræer.


Så - trods coronarestriktionerne har det forgangne år været præget af stor aktivitet.


Som afslutning på min beretning skal der lyde en stor tak til følgende:


  • Tak til de mange frivillige der har påtaget sig forskellige ad-hoc opgaver i forbindelse med indretningen af stuehuset på Højvang og andre opgaver på museet.
  • Tak til private for økonomiske donationer.
  • Tak til redaktøren af museumsbladet for det fine blad.
  • Tak til forfattere af indlæg til bladet.
  • Tak til frivillige rundvisere på museet
  • Tak til kommunen for godt samarbejde, og for donationerne til indretning af den nye udstilling Bronze alderen / Egtvedpigen til fejring af 100 året for Egtvedpigens fund.
  • Tak til kommunen for godt samarbejde.
  • Tak til revisorer.
  • Tak for samarbejdet med lokalarkivet.
  • Og ikke mindst bestyrelsen. Tak for et rigtig godt samarbejde. Tak for jeres store arbejdsindsats.


Hans Jørgen Ladefoged

NB: Skrevet den 8. marts 2021.