Udstillinger i Salen

Udstillinger i Salen

Her findes nogle montre med forskellige små samlinger.

3 montre med ældre legetøj.

Museets sølvskat:

Fundet ved pløjning i Ådalen nedenfor Refsgård.

Skatten er formentlig nedgravet i forbindelse med Svenskekrigen

Seneste nyt i Salen er en donation af en tuba, der har tilhørt Frederik Schnegelberg. Han var en af Egtveds "amatørmusikere", der blev brugt flittigt i mange sammenhænge ved siden af hans egentlige erhverv som skrædder.