Bronzealder

BRONZEALDER

1700 BC TIL 500 BC

Den ommøblerede Egtvedpige- / Bronzealder-udstilling

Egtvedpigen har fået eget teenageværelse med computer

Egtvedpigen

Den gamle (2017) bronzealder- / Egtvedpige-udstilling

Nyt I bronzealderudstillingen:

Reproduktion af dolk med skede fra Guldhøj

Historien om Peder Platz` fund af Egtvedpigen i 1921

3D model af Egtvedpigen lavet på Nationalmuseet

Klik på billedet for at se og høre Egtvedpigen fortælle.

Når du har set videoen, så klik på tilbage-pilen i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til hjemmesiden

Ingeborg Matthesen (sekretær og kasserer) fortæller om, hvordan hun og Lisbet Matthesen har lavet et nøjagtigt kopi af Egtvedpigens dragt.

Den nye Egtvedpige- / bronzealder-udstilling er suppleret med fortællinger om, hvad hendes hverdag og omgivelser har indeholdt. • Hvordan så det område ud hun boede i?
  • Illustreret ved en landskabsmodel fra nutiden; men suppleret med gravhøjene, som de havde præget landskabet på Egtvedpigens tid.
 • Hvordan boede Egtvedpigen?
  • Desværre er der ikke fundet husrester fra bronzealderen i nærheden af Egtved; men en samtidig høvdingehal er udgravet i Skrydstrup (en dagsrejse fra Egtved). En model af høvdingehallen viser byggestilen, og hvordan de nære omgivelser kunne have set ud ved et tilsvarende hus på Egtved Holt.
 • Hvordan fremstillede man klædedragterne?
  • Udstillingen er tilført en skørtevæv og en opretstående væv, som viser hvordan vævehåndværket har været udført.
 • Hvad troede Egtvedpigen på?
  • Solen har været i centrum for bronzealderens trosverden. Det har vi søgt illustreret ved at udstille en kopi af solvognen, selvom den ikke er lokal.
 • Hvordan så en tilsvarende rig mandsgrav fra Egtvedpigens tid ud?
  • Her har vi valgt at udstille kopier af nogle af gravgaverne fra Guldhøj ved Vamdrup (ca. 20 km fra Egtved). Guldhøj er især berømt for sin klapstol og træskål med tinstifter, som er eksempler på den fantastiske håndværksmæssige formåen i bronzealderen.
 • Et eksempel på bronzealdervåben.
  • En kopi af et fuldgrebssværd fundet i en gravhøj 200 m fra Storhøj (Egtvedpigens høj) er føjet til udstillingen. Dette illustrerer sammen med Egtvedpigens bælteplade bronzestøbningens høje niveau.

Egtvedpigens kiste, som den ser ud i dag på National Museet

Gips kopi af bronzestatuen af Egtvedpigen som står på Nybjerg Mølle

Rekonstruktion af Egtvedpigens gravgaver af bronze samt sværd fundet i nabohøj

Egtvedpigens gravhøj "Storhøj" som den ser ud idag efter rekonstruktion i 1980

Egtvedpigen er selvfølgelig ikke det eneste fund fra ældre bronzealderen i Egtved kommune

Se 3 min. om bronzealderens gudeforestillinger fra "Historien om Danmark" (fylder 77 Mb)


Klik på billedet.

Vent til filen er endelig downloaded

(ca. 15 sek)

og klik på filen i nederste venstre hjørne!