Dagsorden Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 10. marts 2021. kl. 19.00 på Højvang.

Med dagsorden i følge vedtægterne:


Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent

 

2.   Formandsberetning

 

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

 

4.   Fastsættelse af kontingent.

 

5.   Behandling af indkomne forslag.

 

6.   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

      På valg til bestyrelsen er:

      Hans Jørgen Hjort, Hanne Iversen, Finn Laursen og Ingeborg Matthesen

      Bestyrelsessuppleant: Hugo Buchwald Pedersen  

 

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

      På valg som revisor er: Jens Olesen

      revisorsuppleant: Birte Hansen

 

8.   Eventuelt

 

Museumsforeningen er vært ved kaffen.

 

 

På grund af Covid-19-situationen og restriktioner med forsamlingsforbud må generalforsamlingen muligvis flyttes til et senere tidspunkt.  

 

Med forbehold for coronarestriktioner