Dagsorden Generalforsamling

Senest opdateret: 7. 3. 2021

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Dagsorden til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 10. marts 2021. kl. 19.00 på Højvang.

Med dagsorden i følge vedtægterne:


Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent

 

2.   Formandsberetning

 

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

 

4.   Fastsættelse af kontingent.

 

5.   Behandling af indkomne forslag.

 

6.   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

      På valg til bestyrelsen er:

      Hans Jørgen Hjort, Hanne Iversen, Finn Laursen og Ingeborg Matthesen

      Bestyrelsessuppleant: Hugo Buchwald Pedersen  

 

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

      På valg som revisor er: Jens Olesen

      revisorsuppleant: Birte Hansen

 

8.   Eventuelt

 

Museumsforeningen er vært ved kaffen.

 

 

På grund af Covid-19-situationen og restriktioner med forsamlingsforbud må generalforsamlingen muligvis flyttes til et senere tidspunkt.  

 

Med forbehold for corona restriktioner

 

      

 

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com