Dagsorden Generalforsamling

Senest opdateret: 9. 11. 2020

VELKOMMEN TIL EGTVED MUSEUM

Alt det med grønt  kan der klikkes på for at se mere!

Dagsorden til generalforsamling 2020

Dagsorden til generalforsamlingen

onsdag den 11. marts 2020. kl. 19.00 på Højvang.

 

Generalforsamlingen indledes med et foredrag af Karen Bodil Bertold under overskriften:


Pluk fra grænselandet.


Kl. 19.45 afholdes ifølge vedtægterne museumsforeningens årlige generalforsamling.


Dagsorden:

 

 

  1. Valg af dirigent

 

 

  1. Formandsberetning

 

 

  1. Godkendelse af det reviderede regnskab

 

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

 

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

 

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

 

     På valg til bestyrelsen er:

     Carl Christian Thomsen, Kurt Schmidt og Hans Jørgen Ladefoged

     Bestyrelsessuppleant: Hugo Buchwald Pedersen                    

 

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

   På valg som revisor er: Inger B. Lehmann

   Suppleant: Birte Hansen

 

 

  1. Eventuelt

 

 

Museumsforeningen er vært ved kaffen.

 

Egtved Museumsforening

Aftensang 1

6040 Egtved

Hjemmeside redaktør:

Finn Laursen

Email: f.laursen@icloud.com