Forside

Kom og se vores nye Egtvedpige- / Bronzealderudstilling i stuehuset

Se mere på de enkelte udstillinger og temaer

ved at klikke på de grønne knapper ovenfor.

Styregruppen for planlægning af ny udstilling ved Egtvedpigens grav har været på besøg på museet d. 23. 6. for at se på den nye Egtvedpige-/bronzealderudstilling. Samtidig blev der tid til en kop kaffe og en diskussion om planerne for Egtvedpigens grav.

Sankt Hans aften blev fejret med bål og en flot båltale af byrådsmedlem Lars Schmidt.

Desværre kom vi til at savne det traditionelle kaffebord  med boller og lagkage, da vi kun måtte være 18 personer i salen pga de gældende coronarestriktioner.

Indvielsen af den nye Egtvedpige-/Bronzealderudstilling og

overdragelse af stuehuset til museumsforeningen

foregik i forbindelse med Egtvedpigens dag d. 12. juni.

Formanden for Vejle kultur- og idrætsudvalg Dan Arnløv klippede snoren over!


Se kort beskrivelse og billeder fra dagen under arrangementer.

Eller gå direkte til siden om dagen vha. knappen nedenfor.

Stuehuset


Den nye Egtvedpige- / bronzealder-udstilling er stort set færdig indrettet. Der mangler få af de planlagte udstillingsgenstande bl. a. en kopi af Egtvedpigens tæppe. Det er forsinket pga. coronasituationen. I tilknytning dette udstillingsrum indrettes en "mest for børn" stue med temaer om Egtvedpigen.

Ligeledes er vi igang med at male i nogle af de stuer, der ikke var beskadiet efter branden; men som trænger til en kærlig hånd efter af have været brugt til skole. Det er planlagt, at der skal indrettes en "stadsstue" og en spisestue, som de kunne have set ud på Højvang omkring år 1900.

I stuehusets gang er en ny udstilling om Højvang og dens beboeres historie etableret.


Den "gamle" bronzealder opstilling er næsten genetableret; men nu i lysere rammer

Kopi af Klapstolen fra Guldhøj til udstillingen

Computertegning af landskabsmodel, der  nu er 3D-printet

Vitrinerne er fremstillet og ankommet, og der sker fremskridt med fremstilling af indholdet

Vores stenaldersamling er opgraderet, idet vi har arvet skolens samling af bla. fine økser og dolke. Samlingen stod ellers til at blive smidt ud.

Formanden har ligeledes doneret sin samling fra en stenalderboplads ved Vejle Å. Nye billeder herfra kommer snarest.

I Stuehuset er der netop lavet en ny udstilling om  Højvangs bygningshistorie og gårdens beboere.


Kirkestalden er revet ned. Se lidt billeder derfra og fra Vejle-museernes arkæologiske udgravning.